Alternatief

Kostbare economische ruimte in Machelen verdwijnt

Bovendien wordt kostbare economische ruimte tenietgedaan. Er wordt steeds een tekort geclaimd aan industrieterreinen, zeker in Vlaams-Brabant. In de ruimtelijke plannen van de Vlaamse regering wordt daarom open ruimte aangesneden voor extra bedrijventerreinen, terwijl bestaande zones onderbenut zijn. Een verlaten industrieterrein aan de ring kan dus beter gebruikt worden om een groen industrieel project uit te werken, waarbij de afvalstof van het ene bedrijf grondstof wordt van het andere. Een project van de toekomst in plaats van het verleden, dat geen extra verkeersinfarct creëert.